POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:„RODO”).

W punkcie IV Niniejszej Polityki zostały określone zasady dotyczące gromadzenia danych Cookies.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH
   1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "Best-Pest" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna (dalej: „Administrator”) z siedzibą w Jaworznie, ul. Moździerzowców 6B, 43-602 Jaworzno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152282, NIP: 6321816464, REGON: 27765104000000.
   2. Z Administratorem można się kontaktować korespondencyjnie, na adres wyżej wskazany, lub drogą elektroniczną, kierując wiadomość na e-mail: biuro@bestpest.com.pl
   3. Informujemy, że Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  2. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

   Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

   1. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – art. 7 ust. 3 RODO
   2. Dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO
   3. Sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO
   4. Usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO
   5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO
   6. Przeniesienia danych osobowych – art. 20 RODO
   7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO
   8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 77 RODO
  3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
   1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów przetwarzane są w następujących celach:
    1. Prowadzenie konta Klienta w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
    2. Realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
    3. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. głównie przepisów podatkowych oraz księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
    4. Ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
    5. Realizacji marketingu usług własnych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
    6. Marketingowych – w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO
    7. Wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
    8. Analiz statystycznych w zakresie monitorowania ruchu na stronie Serwisu - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.
   3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, które gromadzone są w procesie rejestracji konta w Serwisie (dalej: „Konto”):
    1. Imię i nazwisko
    2. Imiona i nazwiska osób reprezentujących Klienta (w przypadku osób prawnych)
    3. Adres dostawy
    4. Adres rozliczeniowy
    5. Dane kontaktowe – numer telefonu oraz e-mail
    6. Numer rachunku bankowego
   4. Dane osobowe gromadzone w związku z realizacją zawartej umowy mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi finansowe, informatyczne, księgowe, kadrowe, doradcze. Administrator oświadcza, że zawarł niezbędne umowy powierzenia przetwarzania z tymi podmiotami, w zakresie w jakim te podmioty są podmiotami przetwarzającymi (procesorami).
    1. Udostępniamy dane osobowe Klientów dostawcom usług płatniczych:
     Przelewy24 (polityka prywatności dostępna pod adresem:

     https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy

    2. Dane osobowe zgromadzone w związku z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jednakże nie dłużej niż przez okres umożliwiający przetwarzanie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, który jest określony odrębnymi przepisami.
  4. STOSOWANIE COOKIES
   1. W celu jak najlepszego zoptymalizowania i działania strony internetowej Serwisu oraz w celu dostosowania prezentowanych ofert do preferencji Klientów i osób odwiedzających Serwis, Administrator gromadzi dane Cookies. Administrator gromadzi informacje o wizycie użytkownika na stronie internetowej, a także sposobie poruszania się po niej (m.in. wyświetlanie podstron Serwisu, czas spędzony przez użytkownika w Serwisie, zachowania użytkownika).
   2. Administrator gromadzi informacje dotyczące:
    1. informacji o urządzeniu
    2. przeglądarka wykorzystywana do przeglądania Serwisu
    3. lokalizacja
    4. język
   3. Administrator może wykorzystywać:
    1. Cookies Własne – to Cookies, które zostały umieszczone przez Administratora lub przez podmiot przetwarzający w imieniu Administratora
    2. Cookies Zewnętrzne – to Cookies, które są zamieszczane przez partnerów Administratora (np. w sytuacji, gdy Administrator korzysta z usług reklamowych na stronach internetowych osób trzecich i portalach społecznościowych)
   4. Ponadto, w zależności od czasu aktywności Cookies, Administrator korzysta z Cookies:
    1. sesyjnych - wygasają po zakończonej sesji, czyli są to Cookies, które są przechowywane w urządzeniu Klienta i pozostają w nim do czasu zakończenia sesji przeglądarki. Po zamknięciu przeglądarki, dane te są usuwane.
    2. trwałych - nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki aby informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone.
   5. Administrator wyróżnia i stosuje następujące kategorie Cookies, wyodrębnione na podstawie ich funkcji w Serwisie:
    1. Niezbędne – to pliki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu
    2. Analityczne – zadaniem tego rodzaju Cookies jest gromadzenie informacji na temat tego w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu (np. jakie podstrony odwiedził oraz które zakładki cieszyły się jego zainteresowaniem). Tego rodzaju dane są anonimowe.
    3. Funkcjonalne – ich celem jest dopasowanie wyświetlanych treści (np. ofert) na podstawie preferencji zakupowych użytkownika
    4. Marketingowe – wykorzystywane głównie przez dostawców usług mediów społecznościowych. Tego rodzaju Cookies mogą śledzić przeglądarkę i zachowania użytkownika. Cookies Marketingowe wpływają na wyświetlane przez użytkownika treści na odwiedzanych przez niego stronach.
   6. Administrator korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne:
    1. Google Analytics – więcej informacji znajduje się pod adresem:

     https://policies.google.com/privacy?hl=pl

    2. Facebook (Meta) Pixel – więcej informacji znajduje się pod adresem:

     https://pl-pl.facebook.com/business/tools/meta-pixel

     Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   7. W każdym momencie użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. W celu ułatwienia użytkownikom Serwisu, poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zmiany ustawień właściwej przeglądarki.
    1. Opera

     http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

    2. Mozilla Firefox

     http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

     Microsoft Edge
    3. https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-

     https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

    4. Google Chrome

     http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

    5. Apple Safari

     https://support.apple.com/pl-pl/HT201265