AFIK preparat interwencyjny na mszyce i przędziorki + choroby grzybowe 30 ml

AFIK preparat interwencyjny na mszyce i przędziorki + choroby grzybowe 30 ml

Cena obniżona22,00 zł
Ilość:

AFIK to koncentrat przeznaczony do rozpuszczenia w wodzie, skuteczny w zwalczaniu szkodników takich jak mszyce, przędziorki, miseczniki i tarczniki, występujących w amatorskich uprawach roślin. Formuła tego produktu, oparta na naturalnych składnikach, działa w sposób mechaniczny - fizycznie okleja i unieruchamia szkodniki na powierzchni opryskiwanych roślin. 


Skuteczny na:
- mszyce
- przędziorki
- miseczniki 
- tarczniki 
- mączniaka prawdziwego 
- znacznie ogranicza rozwój chorób grzybowych 

Polecamy do:
- rośliny ozdobne 
- rośliny warzywne
- rośliny sadownicze 


Substancja czynna:
– Naturalne polisacharydy

Karencja i prewencja
– Nie dotyczy

Zagrożenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.