ASCYP 10 WP+ 2 kg

ASCYP 10 WP+ 2 kg

Cena obniżona490,00 zł
Ilość:

Proszek owadobójczy ASCYP 10 WP+ to niezawodne rozwiązanie dla osób borykających się z problemem owadów, takich jak muchy, mole, mrówki czy meszki. Środek jest idealny do zastosowania w szerokim zakresie obiektów, w tym budynków mieszkalnych, biur, miejsc publicznych, a także przemysłowych i handlowych. Jest niezastąpiony również na terenach utwardzonych, takich jak tarasy czy parkingi. Wybierając ASCYP 10 WP+, zapewnisz sobie skuteczne i długotrwałe rozwiązanie problemu niechcianych owadów.


Substancja czynna:
- Cypermetryna – 100g / kg
- Praletryna – 1g / kg

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia ostrego. Toksyczność ostra kat.1. (Aquatic Acute 1) H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła, kat.1. (Aquatic Chronic 1) H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki