ASCYP GRANULAT NA MUCHY - 125g - BEST-PEST

ASCYP GRANULAT NA MUCHY 125 g

Cena obniżona39,00 zł
Ilość:

ASCYP GRANULAT NA MUCHY - 125g to wysoko skuteczny środek o działaniu pokarmowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania much w pomieszczeniach. Stworzony do przygotowania stężonej zawiesiny wodnej, produkt ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających skutecznego środka na muchy. Dzięki granulowanej formie, ASCYP jest łatwy do zastosowania, umożliwiając malowanie lub opryskiwanie powierzchni. Zwalcz muchy raz na zawsze z ASCYP GRANULAT NA MUCHY.


Substancja czynna:
- Imidachlopryd – 50 g/ kg
- Tetrametryna – 5 g/ kg

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła, kat.2. (Aquatic Chronic 2)

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.