ASCYP GRANULAT NA MUCHY - 500g - BEST-PEST

ASCYP GRANULAT NA MUCHY 500 g

Cena obniżona96,50 zł
Ilość:
Wprowadź rewolucję w swojej walce z muchami dzięki ASCYP GRANULAT NA MUCHY - 500g. Ten potężny produkt, działający zarówno pokarmowo, jak i kontaktowo, stanowi idealne rozwiązanie dla każdego, kto szuka skutecznego środka na muchy w pomieszczeniach. Wykorzystaj łatwość przygotowania stężonej zawiesiny z granulatu ASCYP do malowania lub opryskiwania powierzchni. Daj sobie spokój z muchami dzięki ASCYP GRANULAT NA MUCHY.


Substancja czynna:
- Imidachlopryd – 50 g/ kg
- Tetrametryna – 5 g/ kg

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła, kat.2. (Aquatic Chronic 2)

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.