ASCYP PBO+ - 50ml - BEST-PEST

ASCYP PBO+ 50 ml

Cena obniżona29,99 zł
Ilość:
Nasz innowacyjny preparat owadobójczy, ASCYP PBO+, to płynna formuła w postaci wodnej zawiesiny mikrokapsułek. Doskonale sprawdza się w zwalczaniu owadów latających, takich jak muchy i meszki, oraz biegających, w tym mrówek i kleszczy. Jest idealny do zastosowania w różnorodnych miejscach, obejmujących obiekty mieszkalne, budynki publiczne, obiekty inwentarskie i gospodarcze, przestrzenie przemysłowe, handlowo-usługowe, biurowe, sportowe oraz środki transportu. ASCYP PBO+ to kompleksowe rozwiązanie dla każdego, kto szuka skutecznego i bezpiecznego preparatu owadobójczego. Zainwestuj w ochronę swojego otoczenia już dziś!


Substancja czynna:
- Cypermetryna – 50g / l
- Butotlenek piperonylu (PBO) – 150g / l
- Praletryna – 1g / l

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego -  kat. zagrożenia ostrego. Toksyczność ostra kat.1.(Aquatic Acute 1)H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego – kat. zagrożenia długotrwałego. Toksyczność przewlekła kat.1.(Aquatic Chronic 1)H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.