ASCYP PBO RTU+ - 750ml - BEST-PEST

ASCYP PBO RTU+ 750 ml

Cena obniżona29,00 zł
Ilość:

ASCYP PBO RTU+ 750ml to zaawansowany preparat na muchy, mrówki i kleszcze. Wyprodukowany z myślą o domowym i profesjonalnym zastosowaniu, środek ten stanowi idealne rozwiązanie dla hoteli, restauracji, szkół i szpitali, a także obiektów inwentarskich i przemysłowych. Bezpieczny i łatwy w użyciu, ASCYP PBO RTU+ pomaga utrzymać czystość i higienę bez narażania użytkowników na niebezpieczeństwo. To gotowy do użycia produkt, który nie tylko skutecznie zwalcza muchy, ale także mrówki i kleszcze, poprawiając komfort życia. Wypróbuj ASCYP PBO RTU+ 750ml - skuteczny środek na muchy, który dostosowuje się do Twoich potrzeb.


Substancja czynna:
- Cypermetryna – 0,5g / l
- Butotlenek piperonylu (PBO) – 1,5g / l
- Praletryna – 0,01g / l

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: 
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1.(Aquatic Acute 1)H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1.(Aquatic Chronic 1)H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.