BEST - PEST NA MRÓWKI+ - 1.5kg - BEST-PEST

BEST - PEST NA MRÓWKI+ 1.5 kg

Cena obniżona119,99 zł
Ilość:
Zadbaj o swoje otoczenie z BEST-PEST NA MRÓWKI+ 1,5kg, ekstra mocnym preparatem na mrówki w formie granulatu. Ten produkt skutecznie zwalcza wszelkie gatunki mrówek, które mogą nękać Twój dom lub otoczenie, takie jak balkony, tarasy, podjazdy i chodniki. BEST-PEST NA MRÓWKI+ - twoje sprawdzone rozwiązanie na mrówki.


Substancja czynna:
- Praletryna – 1g / kg
- Permetryna – 2,5g / kg
- Cypermetryna – 2,5g / kg
- Butotlenek piperonylu (PBO) – 7,5g / kg
- Benzsoesan denatonium – środek zniechęcający do przypadkowego spożycia.

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń. EUH 208 „ Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1.(Aquatic Acute 1)H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1.(Aquatic Chronic 1)H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.