BEST-PEST NA MRÓWKI+ - 250g - BEST-PEST

BEST-PEST NA MRÓWKI+ 250 g

Cena obniżona27,50 zł
Ilość:
BEST-PEST NA MRÓWKI+ to skuteczny preparat na mrówki, gotowy do użycia w formie granulowanej przynęty. Został stworzony z myślą o likwidacji wszelkich gatunków mrówek, zarówno tych nachodzących do budynków z zewnątrz, jak i bytujących w ich pobliżu. Doskonale sprawdzi się na balkonach, tarasach, podjazdach, chodnikach i ścieżkach. Wybierz BEST-PEST NA MRÓWKI+ - efektywny środek na mrówki.


Substancja czynna:
- Praletryna – 1g / kg
- Permetryna – 2,5g / kg
- Cypermetryna – 2,5g / kg
- Butotlenek piperonylu (PBO) – 7,5g / kg
- Benzsoesan denatonium – środek zniechęcający do przypadkowego spożycia.

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń. EUH 208 „ Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1.(Aquatic Acute 1)H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1.(Aquatic Chronic 1)H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.