BEST - PEST NA MRÓWKI+ - 500g - BEST-PEST

BEST - PEST NA MRÓWKI+ 500 g

Cena obniżona39,90 zł
Ilość:
BEST-PEST NA MRÓWKI+ 500g to twoja odpowiedź na problem z mrówkami. Ten granulowany środek owadobójczy jest gotowy do użycia i skutecznie likwiduje różne gatunki mrówek, które mogą nękać twój dom i przyległe tereny. Doskonałe rozwiązanie na balkony, tarasy, podjazdy i ścieżki. BEST-PEST NA MRÓWKI+ sprawdzone i skuteczne rozwiązanie na mrówki.

 


Substancja czynna:
- Praletryna – 1g / kg
- Permetryna – 2,5g / kg
- Cypermetryna – 2,5g / kg
- Butotlenek piperonylu (PBO) – 7,5g / kg
- Benzsoesan denatonium – środek zniechęcający do przypadkowego spożycia.

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń. EUH 208 „ Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1.(Aquatic Acute 1)H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1.(Aquatic Chronic 1)H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.