INSEKO kontroluje mszyce i inne szkodliwe roztocza + choroby grzybowe - 1l - BEST-PEST

INSEKO kontroluje mszyce i inne szkodliwe roztocza + choroby grzybowe 1 l

Cena obniżona111,00 zł
Ilość:

INSEKO - 1l jest niezrównanym preparatem na mszyce, skutecznym w zwalczaniu szkodliwych roztoczy i chorób grzybowych na roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych.
Jego unikalne właściwości klejące działają mechanicznie, ograniczając rozwoj szkodników i chorób.

Skuteczny na:
- mszyce
- przędziorki
- miseczniki 
- tarczniki 
- mączniaka prawdziwego 
- znacznie ogranicza rozwój chorób grzybowych 

Polecamy do:
- rośliny ozdobne 
- rośliny warzywne
- rośliny sadownicze 

 

Zagrożenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.