INSEKO kontroluje mszyce i inne szkodliwe roztocza + choroby grzybowe - 30ml - BEST-PEST

INSEKO kontroluje mszyce i inne szkodliwe roztocza + choroby grzybowe 30 ml

Cena obniżona19,90 zł
Ilość:

INSEKO 30ml to nieoceniony środek ochrony roślin przed mszycami, roztoczami i chorobami grzybowymi, polecany dla upraw rolniczych, sadowniczych, warzywnych i dekoracyjnych.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom klejącym, INSEKO działa na szkodniki fizycznie, hamując ich ekspansję oraz rozwój infekcji grzybiczych.

Skuteczny na:
- mszyce
- przędziorki
- miseczniki 
- tarczniki 
- mączniaka prawdziwego 
- znacznie ogranicza rozwój chorób grzybowych 

Polecamy do:
- rośliny ozdobne 
- rośliny warzywne
- rośliny sadownicze 

Zagrożenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.