KARMNIK NA SZCZURY - BEST-PEST

KARMNIK NA SZCZURY

Cena obniżona18,60 zł
Ilość:

Odkryj niezawodny Karmnik na Szczury. Wykonany z wytrzymałego i elastycznego tworzywa sztucznego, idealny na różne warunki atmosferyczne. Sprytnie zaprojektowany, umożliwia bezpieczne i skuteczne zwalczanie szkodników. Zabezpiecz swoją przestrzeń już dzisiaj!

Wymiary:
Długość: 34 cm, szerokość: 9 cm, wysokość: 8 cm.

 

Zagrożenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.