KRETOX BARIERA NOWY - 500ml - BEST-PEST

KRETOX BARIERA NOWY 500 ml

Cena obniżona29,50 zł
Ilość:

Kretox Bariera Nowy - skoncentrowany ciekły środek odstraszający krety. Zawiera unikalną substancję, która skutecznie zniechęca te gryzonie do przebywania i żerowania w miejscach, gdzie został zastosowany. Idealny do zastosowania na obiektach sportowych pokrytych trawą, konstrukcjach hydrotechnicznych obsianych trawą, czy zielonych lotniskach. Kretox Bariera – twoja tarcza przeciwko kretom.


Substancja czynna:
– Chrysanthemum cinerariaefolium, wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów złocienia dalmatyńskiego (Tanacetum cinerariifolium) ekstrahowany dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym, (redefinicja z Pyretryny i pyretroidy i wyciąg ze złocienia dalmatyńskiego Chrysanthemum cinerariaefolium) – 1 g/l.

 

Zagrożenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska: Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.3. (Aquatic Chronic 3) H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.