NORMIX 5kg

NORMIX 5kg

Cena obniżona128,00 zł
Ilość:

Nasz skuteczny preparat Normix w formie granulatu został stworzony specjalnie do zwalczania szczurów i myszy zarówno wewnątrz, jak i wokół budynków. To idealne rozwiązanie dla użytkowników profesjonalnych oraz tych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Normix jest także doskonałym wyborem do skutecznego zwalczania szczurów na terenach otwartych i na składowiskach odpadów, przeznaczony tylko dla profesjonalnych użytkowników przeszkolonych w tym obszarze. Wybierz Normix, aby skutecznie pozbyć się szkodników! Produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.


Substancja aktywna:
 –  Difenakum – 0,005 g/ 100g
 – Benzoesan denatonium – 0,001% – czynnik zapobiegawczy, zniechęcający ludzi i zwierzęta do spożycia.

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa szkodliwie na rozrodczość (Repr.1B) H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2) H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.