PENTA FORTE RTU+ - 750ml - BEST-PEST

PENTA FORTE RTU+ 750 ml

Cena obniżona29,99 zł
Ilość:

PENTA FORTE RTU+ - 750ml to gotowy do użycia preparat na muchy i inne owady. Efektywnie zwalcza owady latające i biegające zarówno wewnątrz budynków mieszkalnych i publicznych, jak i na terenach przyległych. Idealny do stosowania w obiektach inwentarskich, gospodarczych i przemysłowych. Doskonały na tarasach, chodnikach, balkonach, parkingach i niezagospodarowanych placach o utwardzonej powierzchni.


Substancje czynne:
- Imidachlopryd  2,0g / l
- Cypermetryna 0,5g / l
- Praletryna 0,01g / l

 

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie ostre, kat.1. (Aquatic Acute 1) H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.1. (Aquatic Chronic 1) H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.