PROTECT TRUTKA NA MRÓWKI FARAONA - BEST-PEST

PROTECT TRUTKA NA MRÓWKI FARAONA

Cena obniżona30,00 zł
Ilość:

PROTECT TRUTKA NA MRÓWKI FARAONA to preparat owadobójczy w postaci granulowanej przynęty gotowej do użycia, skuteczny w zwalczaniu mrówek faraona w pomieszczeniach mieszkalnych. Wybierając nasz produkt, gwarantujesz sobie i swojej rodzinie komfort bez tych uciążliwych szkodników.


Substancja czynna
S - metopren - 5 g/ kg

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego, zagrożenie przewlekłe, kat.3. (Aquatic Chronic 3)

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.