RAT KILLER PASTA FLUO 150g

RAT KILLER PASTA FLUO 150g

Cena obniżona12,00 zł
Ilość:

RAT KILLER PASTA FLUO 150g to gotowa do użycia przynęta w postaci pasty do użytku powszechnego, dostępna w pojedynczych saszetkach o wadze 15g. Jest to doskonałe rozwiązanie do skutecznej kontroli myszy domowych (Mus musculus) i szczurów wędrownych (Rattus norvegicus) na różnych etapach ich rozwoju, zarówno wewnątrz, jak i wokół budynków. Nasz produkt zawiera wyjątkowo silnie działający związek brodifakum jako składnik aktywny, który wystarczy spożyć tylko raz, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Dzięki unikalnemu sposobowi działania, gryzonie zostają unieszkodliwione bez wywoływania podejrzeń wobec przynęty. RAT KILLER PASTA FLUO 150g to pewny sposób na skuteczną deratyzację.


Substancja aktywna:
 – Brodifakum – 0,0029g / 100g
 – Formaldehyd – < 0,01%
 – Benzoesan denatonium – czynnik zapobiegawczy, zniechęcający ludzi i zwierzęta do spożycia.

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: STOT RE 2 Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.