RAT KILLER PERFEKT GRANULAT+ 140 g

RAT KILLER PERFEKT GRANULAT+ 140 g

Cena obniżona7,91 zł
Ilość:

Rat Killer Perfekt Granulat+ 140g to wysoce skuteczny, gotowy do użycia granulat na gryzonie, dostępny w praktycznym, małym opakowaniu. Bez względu na to, czy chcesz zabezpieczyć dom, garaż czy piwnicę. Idealny do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Pudełko 140 g – 7 szt. x 20 g

Przynęta gotowa do użycia do stosowania wyłącznie w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.


Substancja czynna:
- Brodifakum – 0,0025 g/ 100 g

 

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
 Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.