RAT KILLER PERFEKT GRANULAT+ 10 kg

RAT KILLER PERFEKT GRANULAT+ 10 kg

Cena obniżona248,00 zł
Ilość:

Rat Killer Perfekt Granulat+ 10kg to skuteczny i gotowy do użycia środek na szczury i myszy. Idealny dla profesjonalnych użytkowników i osób przeszkolonych w zwalczaniu szkodników. Działa zarówno wewnątrz, jak i wokół różnego rodzaju budynków.


Przynęta gotowa do użycia do stosowania wyłącznie w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych


Substancja czynna:
- Brodifakum – 0,0025 g/ 100 g

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
 Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.