RAT KILLER PERFEKT GRANULAT+ 3 kg

RAT KILLER PERFEKT GRANULAT+ 3 kg

Cena obniżona89,20 zł
Ilość:

Rat Killer Perfekt Granulat+ 3kg to potężne narzędzie do walki z gryzoniami. Wystarczy na długie miesiące ochrony przed myszami i szczurami, zarówno wewnątrz, jak i wokół budynków.


Przynęta gotowa do użycia do stosowania wyłącznie w zabezpieczonych przed niepożądanym otwarciem odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych


Substancja czynna

Brodifakum – 0,005 g/ 100 g

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
 Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.