RAT KILLER PERFEKT KOSTKA - 3kg - BEST-PEST

RAT KILLER PERFEKT KOSTKA 3 kg

Cena obniżona129,00 zł
Ilość:
Rat Killer Perfekt Kostka w wersji 3kg to wysokiej jakości rodentycyd przeznaczony do skutecznego zwalczania myszy i szczurów. Bez względu na etap rozwoju gryzoni, ten produkt pomoże Ci się z nimi uporać. Bezpieczny do stosowania zarówno wewnątrz, jak i wokół różnych budynków - od domów prywatnych po obiekty przemysłowe. Unikalna technologia fluorescencyjna FLUO-NP® sprawia, że przynęta jest widoczna nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, a jasno świecące w świetle UV odchody gryzoni pozwalają na kontrolę ich aktywności.

Produkt przeznaczony jedynie dla użytkowników profesjonalnych.
Kostki o wadze jednostkowej ~20g

Substancja aktywna:
– Brodifakum – 0,005g / 100g

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Działa szkodliwie na rozrodczość (Repr.1A) H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2) H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.