RAT KILLER PERFEKT KOSTKA 5 kg

RAT KILLER PERFEKT KOSTKA 5 kg

Cena obniżona216,00 zł
Ilość:
RAT KILLER PERFEKT KOSTKA - 5kg to gotowy do użycia, profesjonalny rodentycyd, który skutecznie zwalcza myszy i szczury na wszystkich etapach rozwoju. Przydatny w różnych środowiskach, od domów po magazyny i środki transportu, ten produkt korzysta z innowacyjnej technologii FLUO-NP®, dzięki której przynęta jest widoczna nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Co więcej, odchody gryzoni, które zjadły przynętę, również świecą pod światłem UV, umożliwiając monitorowanie ich aktywności. Korzystaj z zaawansowanej formuły Rat Killer Perfekt kostka, dla skutecznej kontroli populacji gryzoni. 

Produkt przeznaczony jedynie dla użytkowników profesjonalnych.
Kostki o wadze jednostkowej ~20g

Substancja aktywna:
– Brodifakum – 0,005g / 100g

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Działa szkodliwie na rozrodczość (Repr.1A) H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2) H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.