RAT KILLER PERFEKT PASTA 1 kg

RAT KILLER PERFEKT PASTA 1 kg

Cena obniżona43,50 zł
Ilość:
Rat Killer Perfekt Pasta 1kg to profesjonalne rozwiązanie dla tych, którzy walczą z problemem myszy i szczurów. Nasz rodentycyd w formie przynęty jest gotowy do użycia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, działając skutecznie na wszystkich etapach rozwoju gryzoni.

Produkt przeznaczony jedynie dla użytkowników profesjonalnych.
Pasta w pojedynczych saszetkach o wadze  ~10g
 
Substancja aktywna:
 – Brodifakum – 0,005g / 100g
 

Produkty biobójcze, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Zagrożenia fizykochemiczne:
 Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.