SLUGIX 3 GB preparat ślimakobójczy 200 g

SLUGIX 3 GB preparat ślimakobójczy 200 g

Cena obniżona15,00 zł
Wyprzedane
SLUGIX 3 GB 200 g to niezawodny produkt do zwalczania ślimaków nagich. W formie granulatów, które łatwo się rozsiewa, ten środek można aplikować ręcznie lub za pomocą mechanicznych rozsiewaczy. SLUGIX 3 GB gwarantuje skuteczne działanie bez względu na rozmiar zagrożenia.


Substancja czynna:

  • Metaldehyd – 30g / kg

Karencja:
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Zagrożenia fizykochemiczne:
Produkt nie zaklasyfikowany do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia:
Produkt nie zaklasyfikowany do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla środowiska:
Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.