UZUPEŁNIACZ MONITORUJĄCY AKTYWNOŚĆ OS I MUCH - 4, 8l - BEST-PEST

UZUPEŁNIACZ MONITORUJĄCY AKTYWNOŚĆ OS I MUCH 4,8 l

Cena obniżona260,00 zł
Ilość:
Płyn wabiący osy i muchy, który pozwala na ponowne wykorzystanie pułapki poprzez opróżnienie pełnej pułapki i uzupełnienie nowym płynem.

Zagrożenia fizykochemiczne: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Zagrożenia dla zdrowia: Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2). H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska: Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.